HISTORIA
Fundada al 1951 per la Vicenta Albors Asins neix l’escola de Música Santa Cecília. L’any següent s’inicià l’escola de dansa amb professores de l’Escola de Dansa Joan Magriña i l’escola passa a ser l’acadèmia de Música i Dansa Santa Cecília.
El 1964 s’incorpora la Isabel Albors Asins com professors de música i dansa.
Al 2001 amb la jubilació de la Vicenta passa a ser la directora la Isabel i queda exclusivament com a escola de dansa.

El professorat de l’escola durant aquests anys esta adaptat als diferents nivells oferts essent sempre persones altament qualificades i amb moltes de ganes de transmetre el seu coneixement i passió per la dansa als seus alumnes.

INSTAL·LACIONS
L’escola disposa de recepció i una zona d’espera. L’escola compta amb 4 classes de diferents mides equipades amb tarima flotant, miralls, barres a dues alçades i estan climatitzades. Així mateix es compta amb 3 vestuaris amb taquilles d’ús gratuït i lavabos.
Per últim a l’escola trobareu el despatx de direcció, una biblioteca on els alumnes poden estudiar, un magatzem de vestuari i uniformes i el vestuari de professores.

UNIFORME
Ballet
Maillot negre de màniga curta.
Sabatilles de mitja punta de pell color rosa.
Sabatilles de punta quan ho indiqui la professora.
Mitjó curt blanc per l’estiu i mites  roses per l’hivern.
Cabell recollit amb un monyo i una cinta de cabell rosa.
Per contemporani i dansa espanyola preguntar a l’escola.

BASSES D’INSCRIPCIÓ
-Omplir la butlleta d’inscripció completa -les alumnes que tenen mòbil ens han de fer constar el seu número.
-Quatre fotos mida carnet, dues per a l’escola i dues per a la inscripció a la Federació de Dansa.
-La quota de la Federació de Dansa s’abonarà al més de juliol del següent curs
-El primer més, l’uniforme el cedirà l’escola.

QUOTES MENSUALS

Primer més, quota mensual sense matrícula.
El cost de la matrícula, s’abonarà repartit en dos terminis, entre el segon i el tercer més d’assistència a classe.
El pagament de les quotes mensuals s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària.
La devolució dels rebuts sense avís previ, s’agreujarà amb les despeses bancàries que es generin.

NORMES DE L’ESCOLA
Les alumnes han d’arribar 10 minuts abans del començament de les classes.
Els pares i/o acompanyants NO es poden esperar a l’escola ni accedir a les aules durant les classes.
S’ha d’entrar a la classe amb l’uniforme i, les nenes, pentinades amb monyo.
Per motius d’higiene personal, els raspalls, pintes, cintes, gomes, clips per al cabell, seran d’us exclusiu i propietat de cada alumna.
Per al bon funcionament de les classes es molt important que les baixes dels alumnes es notifiquin amb un mes d’antelació.