1. PREBALLET (3-5 anys)
  Essencialment es realitza un repàs de tot el desenvolupament de l’alumne. Des de els primers moviments que realitza a terra, desenvolupar un esquema de percepció corporal interna molt cuidat i fer un repàs motriu, visual, auditiu, d’equilibri i força.
  L’objectiu principal es preparar el cos per l’aprenentatge de la dansa i per tot el procés de l’aprenentatge de la lecto-escriptura.
 2. NIVELL 1, 2 i 3 (5-12 anys)
  Diferents nivells per treballar la tècnica de la dansa. Aportant als alumnes eines de control físic les quals ajuden a desenvolupar un altre estil de dansa amb més facilitat.
 3. NIVELL SUPERIOR (12 anys i endavant)
  Treball tècnic amb sabatilles de punta.
 4. CONTEMPORANI (10 +)
  Amb la base del Ballet les alumnes aprenen a realitzar moviments mes lliures i a expressar sentiments i emocions amb i a traves del seu cos.
 5. DANSA ADAPTADA
  Infants i joves amb discapacitats especials als quals s’adapta la dansa perquè sigui un moment d’expressió de sentiments i emocions i un enriquiment del moviment.